Z důvodu neustále zvyšujících cen stavebních materiálů jsem nuceni zvýšit ceny našich domů. Nárůst cen na trhu je velmi vysoký, kdy od ledna 2021 do současnosti narostly ceny materiálů v rozmezí 15 – 130 % a bohužel stále rostou. Stavební železo narostlo k dnešnímu dni o 80%, zateplovací hmoty o 70-110%…atd.

Změny cen neustále sledujeme, jednáme s dodavateli a vyhodnocujeme stav.

Věříme , že se současný stav stabilizuje, ceny začnou klesat a my budeme moci snížit ceny našich domů.

Děkuji za pochopení

Radim Havliček, jednatel společnosti